Home » ประชาสัมพันธ์ (page 3)

ประชาสัมพันธ์

ประชุมการประเมินผลเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหารถแท็กซี่ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว

12717484_1097915776925292_6953525660139234967_n

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 6 ตร. พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ รอง ผบ.ตร. เป็นประธ …

Read More »

การรับแจ้งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยของผู้ปร­ะกอบการสามารถทำได้ง่ายๆ ทางอินเตอร์เน็ต

ตม.2

การรับแจ้งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยของผู้ปร­ะกอบการสามารถทำได้ง่ายๆ ทางอินเตอร์เน็ต การรับแจ้งคนต่างด้า …

Read More »

มาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ 2559

ปีใหม่ 59

ด้วยความรักและห่วงใยประชาชนจากตำรวจไทยทุกคน  กองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ได้จัดทำมาตร …

Read More »