เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก :
ถวายพระพรออนไลน์
บุคลากรของกองแผนงานอาชญากรรม
 กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
 กลุ่มงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
 กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
 ฝ่ายอำนวยการ / งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผู้บังคับบัญชา
 กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล
กองแผนงานอาชญากรรม

ศูนย์รวมดาวน์โหลดของแต่ละกลุ่มงาน
เรื่องราวที่น่าสนใจ
จำนวนผู้เข้ามาในเว็บไซต์
กองแผนงานอาชญากรรม ศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และการมีส่วนร่วมของประชาชน
กองแผนงานอาชญากรรม
 กองแผนงานอาชญากรรม พัฒนาเว็บไซต์ขึ้นเพื่อประโยชน์ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้แก่ประชาชน ข้าราชการตำรวจ 

โดยที่ผู้สนใจข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ สามารถเข้าไปค้นหาได้ตามช่องทาง ดังนี้ 
เว็บไซต์ของ กองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ  http://ccpd.rtpstrategy.police.go.th/
เว็บไซต์ www.thaicrimes.org ได้ที่ http://thaicrimes.org/

โดยทั้งสองช่องทางจัดทำขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านข้อมูล ข่าวสาร คู่มือ แนวทางการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ข่าวประชาสัมพันธ์

RSS Feed ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพ... ฮิต
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 
VDO เผยแพร่ละครสั้นเกี่ยวกับกา... ฮิต
VDO เผยแพร่ละครสั้นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน Version 2
เยี่ยมอาการข้าราชการตำรวจชุด ปจ... ฮิต
เยี่ยมอาการข้าราชการตำรวจชุด ปจ. ของ สภ.ป่าโมก จว.อ่างทอง
เผยแพร่ละครสั้นเกี่ยวกับการมีส... ฮิต
เผยแพร่ละครสั้นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
อ่านกลุ่มข่าวนี้ทั้งหมด
 
RSS Feed กิจกรรม
ประดับยศว่าที่ ร.ต.ท. รูปภาพ จำนวน 3 รูป ฮิต
กองแผนงานอาชญากรรม
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย รูปภาพ จำนวน 8 รูป ฮิต
กองแผนงานอาชญากรรม มีการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ข้าราชการตำรวจในสังกัด
บริจาคโลหิตสงกรานต์ 2556 รูปภาพ จำนวน 8 รูป ฮิต
กิจกรรมการบริจาคโลหิต
เคารพธงชาติ อ่านคำอวยพรปีใหม่ข... รูปภาพ จำนวน 42 รูป ฮิต
เคารพธงชาติ อ่านคำอวยพรปีใหม่ของ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และประดับยศให้ ว่าที่ร้อยตำรวจโท
อ่านกลุ่มข่าวนี้ทั้งหมด
 

อ่านทั้งหมด

วิดีโอ

Most Viewed Video
ขั้นตอนที่
ขั้นตอนที่ 1 การค้นหาแกนนำ
Latest Video
สัมภาษณ์
สัมภาษณ์ หญิง กัญญาพัชญ์
Highest Rated Video
ขั้นตอนที่
ขั้นตอนที่ 1 การค้นหาแกนนำ

สถานภาพสถิติคดีอาญา

  สถานภาพคดีอาญา 5 กลุ่ม แยกเป็นรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  ประจำเดือน ตุลาคม 2555  
  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555  
  ประจำเดือน ธันวาคม 2555  
  ประจำเดือน มกราคม 2556  
    ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556  
    ประจำเดือน มีนาคม 2556   
    ประจำเดือน เมษายน 2556   
    ประจำเดือน พฤษภาคม 2556   
    ประจำเดือน มิถุนยน 2556   
    ประจำเดือน กรกฎาคม 2556   
    ประจำเดือน สิงหาคม 2556   
    ประจำเดือน กันยายน 2556   


ข้อมูลให้ Download

 1. Microsoft Excel
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง

 2. แผน รปภ.นักท่องเที่ยว ปี 56
ดาวน์โหลด 350 ครั้ง

 3. VDO เผยแพร่ละครสั้นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ดาวน์โหลด 373 ครั้ง

 4. แผนระดมกวาดล้างอาชญากรรมตามแหล่งท่องเที่ยวของ ภ.๒ และ ภ.๘ (เอกสารแก้ไขเพิ่มเติม)
ดาวน์โหลด 340 ครั้ง

 5. แผนระดมกวาดล้างอาชญากรรมตามแหล่งท่องเที่ยวของ ภ.๒ และ ภ.๘
ดาวน์โหลด 364 ครั้ง

 6. ยุทธศาสตร์ การรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘
ดาวน์โหลด 443 ครั้ง

 7. ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ดาวน์โหลด 356 ครั้ง

 8. ๕. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ
ดาวน์โหลด 465 ครั้ง

 9. ๔. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ
ดาวน์โหลด 322 ครั้ง

 10. ๓. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ
ดาวน์โหลด 325 ครั้ง


ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

     
    

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมฯ

กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
คลิกดาวน์โหลด

ผู้บันทึก ccpd เมื่อ พุธ 24 เม.ย. 13@ 09:45:17 ICT (1105 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การฝึกตำรวจมืออาชีพ

กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
คลิกดาวน์โหลด

ผู้บันทึก ccpd เมื่อ อังคาร 05 มี.ค. 13@ 16:29:26 ICT (794 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ข้อมูลประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 4 มี.ค.2556

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

ผู้บันทึก ccpd เมื่อ จันทร์ 04 มี.ค. 13@ 16:20:10 ICT (310 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
แผนกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง แผนกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556


ผู้บันทึก ccpd เมื่อ อังคาร 26 ก.พ. 13@ 09:28:07 ICT (898 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
นโยบายลดอบายมุขสร้างสุขให้สังคม

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
คลิกดาวน์โหลด

ผู้บันทึก ccpd เมื่อ จันทร์ 18 ก.พ. 13@ 16:46:40 ICT (714 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ทั้งหมด 41 เรื่อง - 9 หน้า ( 5 เรื่องต่อหน้า)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
VDO ตำรวจชุมชน
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ตำรวจชุมชน
รับฟังข้อเสนอแนะ / รับฟังความคิดเห็น
ผอ.สยศ.ตร. เปิดช่องทางสำหรับให้ประชาชนทั่วไปและข้าราชการตำรวจ สามารถแจ้งข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ให้ ผอ.สยศ.ตร. ทราบโดยตรง ตลอด 24 ชั่วโมง โดยคลิกภาพ
รับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
หน่วยงานราชการ

ข่าวหนังสือพิมพ์ออนไลน์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

ราคาน้ำมันประจำวัน
พยากรณ์อากาศ
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

กองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ( ผอ.สยศ.ตร. ) 492 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (อาคาร 1 ชั้น 11 สตช.)

โทร. 0-205-3166    โทรสาร 0-2255-4650    E-mail: ccpd@royalthaipolice.go.ththemes by websurin