Home » ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการบรรยาย ” โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีค้ามนุษย์” วันที่ ๕ – ๗ สิงหาคม 2559 “

เอกสารประกอบการบรรยาย

ข้อแนะนำ สั่งการ/กำชับการปฏิบัติ โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีค้ามนุษย์ ตามหนังสือ ศพดส. …

Read More »

กรมคุมประพฤติ จับมือกับ สตช. ร่วมลงนาม MOU ในการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด พร้อมเปิดตัวโครงการ “ประชารัฐร่วมใจป้องกันภัยอาชญากรรม”

S__6119800

วันนี้ (วันพุธที่ ๓๑ ส.ค.๕๙) เวลา ๑๐.๐๐ น. กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดย พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์  เศวตนั …

Read More »

คู่มือประชาชน 2559

ปก คู่มือประชาชน2559

             กองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำคู่มือประชาชน …

Read More »

ประชุมการประเมินผลเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหารถแท็กซี่ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว

12717484_1097915776925292_6953525660139234967_n

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 6 ตร. พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ รอง ผบ.ตร. เป็นประธ …

Read More »