Home » ข่าวสาร (page 2)

ข่าวสาร

ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

1136478

ผู้บังคับการกองแผนงานอาชญากรรมเดินทางไปร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกัน ปร …

Read More »