Home » admin (page 3)

admin

ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

1136478

ผู้บังคับการกองแผนงานอาชญากรรมเดินทางไปร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกัน ปร …

Read More »

คู่มือประชาชน 2559

ปก คู่มือประชาชน2559

             กองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำคู่มือประชาชน …

Read More »