Home » admin (page 2)

admin

ระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดระบบการบริหาร การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามฯ

ระเบียบ ก.ต.ช. ปชช มีส่วนร่วม

ดาวน์โหลด  ระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดระบบการบริหาร การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและป …

Read More »

เอกสารประกอบการบรรยาย ” โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีค้ามนุษย์” วันที่ ๕ – ๗ สิงหาคม 2559 “

เอกสารประกอบการบรรยาย

ข้อแนะนำ สั่งการ/กำชับการปฏิบัติ โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีค้ามนุษย์ ตามหนังสือ ศพดส. …

Read More »

กรมคุมประพฤติ จับมือกับ สตช. ร่วมลงนาม MOU ในการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด พร้อมเปิดตัวโครงการ “ประชารัฐร่วมใจป้องกันภัยอาชญากรรม”

S__6119800

วันนี้ (วันพุธที่ ๓๑ ส.ค.๕๙) เวลา ๑๐.๐๐ น. กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดย พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์  เศวตนั …

Read More »