Home » จัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัดป้องกันปราบปรามอาชญากรรม (กล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมระบบบันทึกภาพ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัดป้องกันปราบปรามอาชญากรรม (กล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมระบบบันทึกภาพ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)