Home » จัดซื้อจัดจ้าง » ประกวดราคาซื้อโครงการต่อสิทธิ์การใช้งานชุดอุปกรณ์ตรวจพิสูจน์หลักฐานโทรศัพท์มือถือ จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

ประกวดราคาซื้อโครงการต่อสิทธิ์การใช้งานชุดอุปกรณ์ตรวจพิสูจน์หลักฐานโทรศัพท์มือถือ จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)