Home » จัดซื้อจัดจ้าง (page 6)

จัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัดป้องกันปราบปรามอาชญากรรม (กล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมระบบบันทึกภาพ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87

Read More »

ประกาศประกวดราคาจัดจ้างการพัฒนาระบบนำร่อง Smart Safety Zone เพื่อใช้ในการควบคุมอาชญากรรมในพื้นที่ กทม. ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง โครงการวิจัย สมาร์ทเซฟตี้ โซน เพื่อความมั่นคงปลอดภายในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87

Read More »