Home » ประชาสัมพันธ์ » โครงการ “ความดีต้องเพียงพอ ชีวิตต้องพอเพียง”

โครงการ “ความดีต้องเพียงพอ ชีวิตต้องพอเพียง”

1441020274

เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 ตัวแทนข้าราชการตำรวจกองแผนงานอาชญากรรม ร่วมรับบริจาคหนังสือและนำไปมอบให้กับผู้ด้อยโอกาสซึ่งเป็นผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิงธนบุรี