Home » กิจกรรม » โครงการอบรมตำรวจชุมชนสัมพันธ์ รุ่นที่ 2/2560

โครงการอบรมตำรวจชุมชนสัมพันธ์ รุ่นที่ 2/2560

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวกับงานชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการตำรวจ ระหว่างวันที่ 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร โดยมี พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีเปิด

%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%aa-%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99-2-13-%e0%b8%81-%e0%b8%9e-60_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%91%e0%b9%94_0038

%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%aa-%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99-2-13-%e0%b8%81-%e0%b8%9e-60_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%91%e0%b9%94_0039

%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%aa-%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99-2-13-%e0%b8%81-%e0%b8%9e-60_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%91%e0%b9%94_0041

%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%aa-%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99-2-13-%e0%b8%81-%e0%b8%9e-60_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%91%e0%b9%94_0035

%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%aa-%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99-2-13-%e0%b8%81-%e0%b8%9e-60_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%91%e0%b9%94_0045

%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%aa-%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99-2-13-%e0%b8%81-%e0%b8%9e-60_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%91%e0%b9%94_0051

%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%aa-%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99-2-13-%e0%b8%81-%e0%b8%9e-60_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%91%e0%b9%94_0025

 

%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%aa-%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99-2-13-%e0%b8%81-%e0%b8%9e-60_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%91%e0%b9%94_0032

%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%aa-%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99-2-13-%e0%b8%81-%e0%b8%9e-60_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%91%e0%b9%94_0019

%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%aa-%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99-2-13-%e0%b8%81-%e0%b8%9e-60_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%91%e0%b9%94_0013

%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%aa-%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99-2-13-%e0%b8%81-%e0%b8%9e-60_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%91%e0%b9%94_0028

%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%aa-%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99-2-13-%e0%b8%81-%e0%b8%9e-60_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%91%e0%b9%94_0003

%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%aa-%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99-2-13-%e0%b8%81-%e0%b8%9e-60_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%91%e0%b9%94_0026

%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%aa-%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99-2-13-%e0%b8%81-%e0%b8%9e-60_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%91%e0%b9%94_0031

%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%aa-%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99-2-13-%e0%b8%81-%e0%b8%9e-60_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%91%e0%b9%94_0023 %e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%aa-%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99-2-13-%e0%b8%81-%e0%b8%9e-60_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%91%e0%b9%94_0006 %e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%aa-%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99-2-13-%e0%b8%81-%e0%b8%9e-60_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%91%e0%b9%94_0001

%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%aa-%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99-2-13-%e0%b8%81-%e0%b8%9e-60_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%91%e0%b9%94_0020