Home » กิจกรรม » โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจประจำสถานีตำรวจชุมชน

โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจประจำสถานีตำรวจชุมชน

โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจประจำสถานีตำรวจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 21-24 มี.ค.60 ณ กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.(ค่ายพระรามหก) อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.น. และ ภ.1-9 จำนวน 164 นาย เข้ารับการฝึกฯ โดยมี พล.ต.ต.ทรงธรรม อัลภาชน์ รอง ผบช.ภ.7 เป็นประธานในพิธีเปิด

%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%87-2560_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%93%e0%b9%92%e0%b9%93_0042 %e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%87-2560_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%93%e0%b9%92%e0%b9%93_0028 %e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%87-2560_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%93%e0%b9%92%e0%b9%93_0033 %e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%87-2560_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%93%e0%b9%92%e0%b9%93_0054 %e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%87-2560_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%93%e0%b9%92%e0%b9%93_0058 %e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%87-2560_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%93%e0%b9%92%e0%b9%93_0047 %e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%87-2560_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%93%e0%b9%92%e0%b9%93_0021 %e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%87-2560_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%93%e0%b9%92%e0%b9%93_0020 %e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%87-2560_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%93%e0%b9%92%e0%b9%93_0018 %e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%87-2560_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%93%e0%b9%92%e0%b9%93_0017 %e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%87-2560_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%93%e0%b9%92%e0%b9%93_0015 %e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%87-2560_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%93%e0%b9%92%e0%b9%93_0014 %e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%87-2560_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%93%e0%b9%92%e0%b9%93_0012 %e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%87-2560_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%93%e0%b9%92%e0%b9%93_0011 %e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%87-2560_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%93%e0%b9%92%e0%b9%93_0006