Home » สัญลักษณ์หน่วยงาน

สัญลักษณ์หน่วยงาน

%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2-%e0%b8%aa%e0%b8%a2%e0%b8%a8

รูปดาวแปดแฉก ข้าราชการตำรวจในหน่วยงานมีความกลมเกลียว มีการปกครอง แบบพ่อปกครองลูก
วงกลมบนดาวแปดแฉก ความสามัคคี ความเป็นหนึ่งอันเดียว
ตราโล่เขน เป็นหน่วยงานหนึ่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แผนที่ประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมของประเทศ
ตัวอักษรหน่วยงาน ชื่อหน่วยงาน กองแผนอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ