Home » จัดซื้อจัดจ้าง » ร่างประกาศประกวดราคาโครงการระบบบริการข้อมูลดิจิทัล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (One police) ระยะที่ 1

ร่างประกาศประกวดราคาโครงการระบบบริการข้อมูลดิจิทัล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (One police) ระยะที่ 1