Home » ข่าวสาร » พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติฯ เตรียมความพร้อม“ยุทธการพิทักษ์ภัยให้ประชาชน”

พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติฯ เตรียมความพร้อม“ยุทธการพิทักษ์ภัยให้ประชาชน”

พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ  ศรีวรขาน  รอง ผบ.ตร. (ปป 2) เป็นประธานในการประชุม “ยุทธการพิทักษ์ภัยให้ประชาชน” เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร.  เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของหน่วย โดยกลุ่มงานป้องกันและปราบปราบอาชญากรรม กองแผนงานอาชญากรรม (ปป.ผอ.) เป็นเลขาฯ มุ่งเน้นเป้าหมายในการดำเนินการ ดังนี้

  1. ผู้กระทำผิดทางอาญาและได้ถูกออกหมายจับแล้ว
  2. ยาเสพติดทุกประเภทและผู้เคยมีประวัติกระทำผิดซ้ำซาก
  3. อาชญากรรมข้ามชาติ
  4. ค้าแรงงาน ค้ามนุษย์ หลบหนีเข้าเมือง Over Stay
  5. ลักลอบการค้าอาวุธปืน อาวุธสงคราม หรืออาวุธร้ายแรง
  6. ผู้มีอิทธิพล กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มเสี่ยง ผู้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว บุคคลพ้นโทษ
  7. ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเอารัดเอาเปรียบ ต้มตุ๋น หลอกลวง
  8. การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า
  9. ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราประกอบสินเชื่อโดยไม่ได้รับอนุญาต ติดตามทวงหนี้โดยผิดกฎหมาย
  10. ใช้มาตรการยึดทรัพย์ ตาม พ.ร.บ.ฟอกเงิน

โดยให้  ศปก.ภ.  เป็นศูนย์ประสานงาน การขับเคลื่อนการปฏิบัติในด้านต่างๆ

S__84090883

ยุทธการพิทักษ์ภัยให้ประชาชน พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ

S__84099074