Home » กิจกรรม » ฝึกอบรมข้าราชการตำรวจประจำสถานีตำรวจชุมชน (Koban) รุ่นที่ 3

ฝึกอบรมข้าราชการตำรวจประจำสถานีตำรวจชุมชน (Koban) รุ่นที่ 3

กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน กองแผนงานอาชญากรรม  สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ จัดฝึกอบรมข้าราชการตำรวจประจำสถานีตำรวจชุมชน (Koban) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่  11 – 13 มกราคม พ.ศ. 2559  ณ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ  (ค่ายนเรศวร) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  โดยมี พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น  ที่ปรึกษา (ปป 11) เป็นประธานในพิธีเปิด  และ มี พล.ต.ท.อนันต์  ศรีหิรัญ   ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปป 14)  เป็นประธานในพิธีปิด มีข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.น.1 – 9 และ ภ.จว. ทุกแห่ง ยกเว้น ศชต.  เข้ารับการอบรม จำนวน 164 นาย

วันเปิด

ภาพแห่งความทรงจำ_0

ภาพแห่งความทรงจำ_1

ภาพแห่งความทรงจำ_3  ภาพแห่งความทรงจำ_3538       ภาพแห่งความทรงจำ_243.

วันปิด   พล.ต.ท.อนันต์  ศรีหิรัญ   ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปป 14)  เป็นประธานในพิธีปิด

ภาพแห่งความทรงจำ_7251

ภาพแห่งความทรงจำ_610 ภาพแห่งความทรงจำ_7496 ภาพแห่งความทรงจำ_4941