Home » ประกาศ » ผลการคัดเลือกชุดปฏิบัติการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2558-สภ.ศรีบรรพต

ผลการคัดเลือกชุดปฏิบัติการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2558-สภ.ศรีบรรพต

1443602207

ผลการคัดเลือกชุดปฏิบัติการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2558
สภ.ศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง
 บัญชีรายชื่อชุดปฏิบัติการ
  1. ร.ต.ท.ใจ  สิงห์ดำ   รอง สวป.
  2. ร.ต.ท.สำเนา  สุขสวัสดิ์   รอง สว.(ป.)
  3. ด.ต.บุญปลูก  ผดุงธรรม  ผบ.หมู่ (ป.)
  4. ด.ต.เสถียร  ทองสีดำ   ผบ.หมู่ (ป.)
  5. ด.ต.ณรงค์  เรืองฤทธิ์  ผบ.หมู่ (จร.)