Home » ข่าวสาร » ประชุมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงาน ปป. ในภาพรวม ตร. ปีงบ 2559

ประชุมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงาน ปป. ในภาพรวม ตร. ปีงบ 2559

เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ปป 1) เป็นประธานในการประชุมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในภาพรวมของ ตร. ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีกองแผนงานอาชญากรรมเป็นเลขานุการในที่ประชุม

S__69795848

S__69787653

S__23150629

45332