Home » จัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อ โครงการระบบบริการข้อมูลดิจิทัล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ONE POLICE) ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อ โครงการระบบบริการข้อมูลดิจิทัล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ONE POLICE) ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)