Home » กิจกรรม » ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2

การทดสอบสมรรถภาพทางกายของข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ผอ.ประจำปี พ.ศ.2558 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2558  เวลา 13.30 น. ณ บริเวณลานพระรูป ร.4 หน้า ตร.  จัดการทดสอบโดยถือปฏิบัติตามแนวทางโครงการด้านสุขภาพร่างกายสำหรับข้าราชการตำรวจและครอบครัว พ.ศ.2556 – 2560 

ประเภทการทดสอบ มี 3 ประเภท ได้แก่

  1. ท่าดันพื้น
  2. ท่าลุกนั่ง
  3. วิ่ง

IMG_9403

IMG_9284

IMG_9296

IMG_9303

IMG_9315

IMG_9320

IMG_9349

IMG_9354

IMG_9362

IMG_9392