Home » ประชาสัมพันธ์ » กรมคุมประพฤติ จับมือกับ สตช. ร่วมลงนาม MOU ในการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด พร้อมเปิดตัวโครงการ “ประชารัฐร่วมใจป้องกันภัยอาชญากรรม”

กรมคุมประพฤติ จับมือกับ สตช. ร่วมลงนาม MOU ในการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด พร้อมเปิดตัวโครงการ “ประชารัฐร่วมใจป้องกันภัยอาชญากรรม”

S__6119798

วันนี้ (วันพุธที่ ๓๑ ส.ค.๕๙) เวลา ๑๐.๐๐ น. กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดย พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์  เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ จับมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม (MOU) ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้ผู้กระทำผิดมีโอกาสทำงานบริการสังคมตามเงื่อนไขที่ศาลสั่งคุมความประพฤติ และได้เรียนรู้การสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจให้กับตนเอง รวมทั้งฝึกความมีวินัยและความรับผิดชอบอันนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ถูกคุมความประพฤติให้ไปในทางที่ดีขึ้น พร้อมเปิดตัวโครงการ “ประชารัฐร่วมใจป้องกันภัยอาชญากรรม” โดยการรวมพลคนคุมประพฤติ กว่า 400 คน เดินรณรงค์แสดงพลังในการร่วมกันสอดส่อง ดูแลสังคมให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม ณ บริเวณลานด้านหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

S__6119797

  S__6119800

img_0198

เปิดตัวโครงการ

“ประชารัฐร่วมใจ  ป้องกันภัยอาชญากรรม”

S__6119801

14151985_1198556793529484_1037888095_o

14215311_1198556763529487_1276517511_o